Nee. Harespelsnäschter ginn nëmmen eemol benotzt. D’Harespelskinnigin baut en neit Nascht am spéide Fréijoer oder am fréie Summer. Mee, et ka sinn, dass d’Harespelen e ganz neit Nascht an en aalt Nascht drabauen, well et sech op enger gudder Plaz befënnt.